Mengenal Pusaka Jujang Siliwangi, Rajanya Pusaka Kejayaan dan kekayaan Tanah Pasundan

Pada abad XIV Pengeran Pamanah Rasa diangkat oleh ayahandanya,Pangeran Anggarara, untuk meneruskan tahtaKerajaan Gajah.Hingga suatu ketika, Pangeran Pamanah Rasa memutuskan berkelana.Keluar dari kerajaan dan ingin melihat secara langsung keadaan diluar kerajaan. Eyang Jaya Perkasa lah yang dititipi untuk memegang kerajan selama kepergian Pangeran Pamanah Rasa berkelana.

Disamping itu, Pangeran Pamanah Rasa mempunyai niat untuk mencari ilmu dengan mengunjungi kerajaan-kerajaan yang lain.Sembarimemperkenalkan kerajaan Gajah ke dunia luar.

Beliau keluar dari kerajaan sendiri tanpa adanya pengawalan dari pihak kerajaan, padahal banyak prajurit yang menawarkan supaya dikawal, namun beliau bersikukuh ingin pergi sendiri.

Continue reading “Mengenal Pusaka Jujang Siliwangi, Rajanya Pusaka Kejayaan dan kekayaan Tanah Pasundan”